Motioner, reservationer och frågor

Här kan du läsa alla motioner, reservationer och skriftliga frågor som våra representanter i Judiska Församlingens fullmäktige lämnat in.

 

Om du är intresserad av att ta del av fullständiga protokoll från församlingens styrelse och fullmäktige så kan du som är medlem i Judiska Församlingen logga in och ladda ned dem på deras hemsida.