Motion om orgeln/musik i Stora Synagogan 2019-02-22

Motion om orgeln/musik i Stora Synagogan 2019-02-22

För många år sedan tog man bort tjänsten för organisten på grund av ekonomiska skäl. Inget beslut är taget gällande gudstjänstordningen och därför bör tjänsten återinföras. En del av själva gudstjänsten i Stora Synagogan är musiken och vi yrkar därför på att tjänsten återinförs .

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.