DET SKA VARA KUL ATT VARA JUDE!

Vi vill fortsätta att utveckla en öppen och välkomnande enhetsförsamling byggd
på judisk religion, tradition och kultur som är driven av medlemmarnas engagemang.

Välkommen till Judisk Enhets hemsida. Judisk Enhet är en av grupperna som är engagerad i Judiska församlingen.

 

Judisk Enhet vill ha ett judiskt liv i Sverige som präglas av engagemang, kreativitet, trygghet och social samvaro. Öppenheten är i centrum, för varandras olika judiska uttrycksformer, för personer som vill ta steg in till det judiska och i dialogen med övriga svenska samhället.

 

Vi gick till val på ett valmanifest som betonar att det ska vara kul att vara jude. Läs mer under Val 2021 och Detta vill vi.

 

Under Aktuella frågor kan du läsa alla motioner, reservationer och skriftliga frågor som våra representanter i Judiska Församlingens fullmäktige lämnat in.