STÖD JUDISK ENHET

Vi vill fortsätta att utveckla en öppen och välkomnande enhetsförsamling byggd
på judisk religion, tradition och kultur som är driven av medlemmarnas engagemang.

Välkommen till Judisk Enhets hemsida. Judisk Enhet är en av grupperna som är engagerade i Judiska församlingen i Stockholm. Vi har åtta mandat av 21 i församlingens fullmäktige och tre av tio platser i styrelsen.

 

Judisk Enhet vill ha ett judiskt liv i Sverige som präglas av engagemang, kreativitet, trygghet och social samvaro. Öppenheten är i centrum, för varandras olika judiska uttrycksformer, för personer som vill ta steg in till det judiska och i dialogen med övriga svenska samhället.

 

Vi gick till val 2018 på ett valmanifest som betonar att vi ska vara en öppen och inkluderande församling. Vi är ÖppEnhet. Där betonar vi bland annat behovet att stärka stora synagogan och bar mitzvaundervisningen, läs mer under Detta vill vi.

 

Under Aktuella frågor kan du läsa alla motioner, reservationer och skriftliga frågor som våra representanter i Judiska Församlingens fullmäktige lämnat in.