Motion om att utvärdera medlemskapet i Masorti Europe 2020-02-12

Motion om att utvärdera medlemskapet i Masorti Europe 2020-02-12

Sedan ca 10 år tillbaka är Judiska Församlingen (JF) och Stora Synagogan medlemmar av den europeiska Masorti-rörelsen. Innan dess har Stora synagogan sedan 1870 varit självständig och liberal i enlighet med den stora majoriteten av JFs medlemmars inställning.

I samband med att medlemskapet nu firar 10 år anser undertecknarna av denna motion att det är lämpligt att göra en utvärdering av detsamma.  Dessutom står JF inför beslut att anställa en kantor vilket är ett ytterligare skäl till att en utvärdering sker så att en kantor med rätt kompetens och bakgrund rekryteras.  

Nedan har vi tagit upp viktiga frågor som bör belysas och utvärderas till följd av Judiska Församlingens och Stora Synagogans medlemskap i Masorti Europe;

  1. Hur har medlemskapet påverkat JFs och Stora synagogans olika verksamheter? Belys speciellt hur medlemskapet har påverkat Judiska Församlingens verksamhet inom andra områden än de rent religiösa?
  2. Hur har JF förändrats i religiöst hänseende sedan medlemskapet? En viktig fråga att belysa och ge konkreta exempel på är om JF blivit mer konservativ/traditionell/liberal/mindre religiös.
  3. Vilka fördelar respektive nackdelar har identifierats för JF och Stora Synagogan som en följd av medlemskapet?
  4. Hur förenligt är medlemskapet i Masorti Europe med §1 i Församlingens stadgar där det står att vi är en enhetsförsamling där olika judiska inriktningar ingår?
  5. Hur har antalet besökare i Stora synagogan utvecklats sedan medlemskapet? I vilken utsträckning kan detta hänföras till medlemskapet i Masorti Europe?
  6. Hur har engagemanget bland medlemmarna som besöker Stora Synagogan utvecklats under den senaste 10-årsperioden? I vilken utsträckning kan detta hänföras till medlemskapet i Masorti Europe?
  7. Hur har medlemskapet i Masorti Europe påverkat hur olika halachiska frågor har behandlats av JFs personal, och i synnerhet Stora synagogans religiösa tjänstepersoner? Här avses bl.a. kashrut, konverteringar, musikaliska gudstjänster.
  8. Hur har medlemskapet påverkat rekryteringen av rabbiner och kantorer? 
  9. Vilka krav måste JF uppfylla för att vara medlem i Masorti Europe? Vilka krav måste Stora Synagogan uppfylla för att vara medlem av Masorti Europe och ingår bland dessa krav Mare d`atra(dvs. att rabbinen bestämmer över kantorn?)
  10. Vilka regler gäller för ett utträde ur Masorti Europe för Stora Synagogan respektive JF?

Nedan undertecknade fullmäktige- och styrelseledamöter i Judiska Församlingen motionerar om att Judiska Församlingen snarast utvärderar medlemskapet i Masorti Europe.

Lisa Abramowicz
Vladan Boskovic
Hanna Halpern
Daniel Janse
Elisabet Kopelman
Sophie Nachemson-Ekwall
Liza Narrowe
Peter Neuman
Lena Posner-Körösi
Lotta Reisch Jensen
Henrik Salamon
Gabriel Urwitz

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.