Motion om Formaliserat bidragsgivande till externa verksamheter 2021-06-22

Motion om Formaliserat bidragsgivande till externa verksamheter 2021-06-22

Formalisera, Strukturera & Standardisera bidragsgivandet till externa föreningar

Judiska Församlingen i Stockholm (JFST) samt anknutna fonder och stiftelser, är stora bidragsgivare till ett flertal externa föreningar. Det finns många externa organisationer, föreningar och verksamheter som bedriver viktigt arbete för judiskt liv i Stockholm och Sverige. De aktörerna bedöms förhoppningsvis även gagna JFSTs medlemmar samt den långsiktiga visionen om ett än mer rikt och öppet judiskt liv i Sverige.

 

Idag finns inget formaliserat eller strukturerat förfarande vad avser hur JFST ger bidrag till externa föreningar. Det är således svårt att förstå bakgrunden eller motiveringen varför fördelningen och beloppen ser ut som de gör. Det är viktigt att säkerställa att bidragen är behovsstyrda samt att JFST noggrant följer upp de bidrag som lämnas. Det är även viktigt att tydliggöra för potentiella nya föreningar eller andra externa aktörer vad som krävs för att söka bidrag. Därmed skulle en tydlighet förhoppningsvis även innebära fler initiativ.

 

Undertecknarna yrkar således att styrelsen uppdrar åt kansliet att ta fram förslag på hur man kan formalisera ett strukturerat bidragssökande och bidragsgivande till externa organisationer, föreningar och verksamheter. I förslaget bör även riktlinjer och direktiv finnas med till hur man söker, får och återrapporterar bidrag från anknutna stiftelser och fonder.

 

Motion om Formaliserat bidragsgivande till externa verksamheter 2021-06-22

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.