Motion om genomgång och rensning av medlemmar som ej betalat avgift 2019-05-08

Motion om genomgång och rensning av medlemmar som ej betalat avgift 2019-05-08

Det har kommit till vår kännedom att det finns medlemmar i Judiska Församlingen som under en längre tid inte betalat medlemsavgiften. När individer under en längre tid inte betalar avgiften men ändå fortsätter få medlemsförmånerna samt ett medlemskort är något fundamentalt fel. Vi är väl informerade om att det finns omständigheter som gör att undantag görs, men vi befarar att många inte ryms under dessa förmildrande omständigheter.

Vi yrkar således att styrelsen omgående kräver en rapport från ansvarig tjänsteman med en förteckning över samtliga medlemmar som inte betalat medlemsavgift och ser till att de tas bort ur medlemsregistret. Vi yrkar även på att Styrelsen tillkännager för fullmäktige antalet medlemmar som trots obetald medlemsavgift fått fortsatta medlemsförmåner samt hur detta har kunnat fortgå.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.