Motion om utbildning av barn och unga 2019-02-25

Motion om utbildning av barn och unga 2019-02-25

Utbildning av barn och unga samt att ge möjlighet till stimulerande gemenskap för dem och deras familjer är en förutsättning för församlingens framtid. För detta krävs professionella och ekonomiska resurser samt en tydlig plan för de olika verksamheterna utifrån bl a följande utgångspunkter:

  •  Att utbildningen har kontinuitet och därmed flätas in i livscykeln
  •  Att den är mångfacetterad och når medlemmar av olika kategorier
  •  Att varje verksamhet är en del av en helhet
  •  Att verksamhetens innehåll och form är anpassad till ålderskategorin och familjebehov
  •  Att varje verksamhet har en kursplan som följs upp och utvärderas med avseende på innehåll och kvalité
  •  Att kunskapsmålen i verksamheten är en del i en kedja med ett slutmål för den totala ungdomsutbildningen
  •  Att information och inbjudan till de olika verksamheterna når hela åldersgruppen
  •  Att det finns en informationsfolder med alla aktiviteter samlade


Ett grundkrav på en fungerande utbildningsverksamhet är att målgruppen både önskar och har möjlighet att ta del av den. Det krävs därför i ett första steg information kring hur väl dagens utbud av utbildning för barn och unga möter församlingsmedlemmarnas behov och önskemål.


Vi kräver att:

Att församlingen tar initiativ till en medlemsenkät till församlingsmedlemmarna kring församlingens utbud av utbildning för barn och ungdomar. I denna enkät ska bl a ingå frågor kring vilken typ av utbildning som församlingsmedlemmarna efterfrågar, hur väl dagens utbud möter dessa önskemål, vilken kännedom man har kring dessa, hur man bedömer kvaliteten och tillgängligheten på de verksamheter som idag tillhandahålls och eventuella skäl till att man valt att inte utnyttja de utbildningar som idag erbjuds.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.