Motion om Kiddush i Sessionssalen 2019-07-31

Motion om Kiddush i Sessionssalen 2019-07-31

Fram tills då Jeschurun behövde använda Sessionssalen som gudstjänstlokal har alla medlemmar kunnat arrangera sin egen Kiddush. I och med att Jeschurun är en ortodox Synagogförening beslöts det att Kiddushen skall vara strikt kosher, vilket var helt i sin ordning. Det innebar att de som inte hade strikt kosher hemma fick ordna Kiddush via catering.

Nu har Jeshurun sin gudstjänst i Bajit, men koshernivån i Sessionssalen är inte tillbaka där den var förut. Tidigare fick alla ta med sig mjölkig mat så länge ingredienserna var kosher. Alla kunde ta del av kosherlistan och därefter fick man ordna bäst man kunde sin egen Kiddush. Det förväntades att man följde gällande koshernivå.

Det positiva med detta var att alla kunde vara delaktiga och ha råd att arrangera en Kiddush. Vänner och familjer hjälptes åt att göra Kiddushen till en fin avslutning efter gudstjänsten.

Nu har det införts en regel som säger att man INTE får ordna sin egen Kiddush om man inte har strikt kosher hemma eller inte har ett helt vegetariskt hem. Frågan infinner sig om vem i församlingen som i så fall, med detta regelverk, har kontroll på vilka medlemmar som har kosher alternativt vegetariska/veganska kök hemma.

De som går i Stora Synagogan är inte ortodoxa. Majoriteten av församlingens medlemmar var nöjda med tidigare ordning. Att därför ha en så strikt koshernivå som nu, ligger inte i linje med att vara inkluderande, snarare exkluderande eftersom inte alla har råd att anlita catering för Kiddush.

Vi yrkar på att koshernivån skall återgå till den tidigare ordningen. Med andra ord alla får göra sin egen Kiddush och baka hemma, under förutsättning att det man bjuder på är mjölkigt. Detta oavsett om man har ett kosher eller vegetariskt kök i hemmet.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.