Protokollsanteckning till Fullmäktige 2019-03-14

Protokollsanteckning till Fullmäktige 2019-03-14

Judisk Enhet vill notera att dokumentet ”Mål och inriktning” är undermåligt eftersom det endast är en önskelista men inget om hur olika mål ska uppnås eller hur de ska finansieras. Dokumentet går inte att använda för att styra, leda eller följa upp församlingens verksamhet. Det går inte heller att utkräva något ansvar för olika verksamheter.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.