Motion om utredning av fastigheter och lokaler 2019-05-08

Motion om utredning av fastigheter och lokaler 2019-05-08

Judiska församlingen har ett bestånd av många fastigheter, lokaler, lägenheter och mark. Efter en gedigen genomgång av historiska dokument och mötesanteckningar återfinns ingen grundlig översyn av hur dessa fastigheter och lokaler nyttjas, vilka behov som finns, efterfrågan från andra judiska organisationers men framförallt hur lokalerna och fastigheterna skall utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Då Jeschurun valt att gå vidare med en extern lokal, öppnas stora möjligheter att tillvarata och disponera större delen av våningsplan 2 i församlingshuset. När även Paideia nu tyvärr lämnar, öppnas än fler ytor upp som behöver en grundlig plan. Det råder även oklarheter kring hur effektivt befintliga ytor disponeras, då en grundlig genomgång saknas.

Mot bakgrund av rapporterad brist på yta i Bajit för olika verksamheter, är det angeläget att omgående utreda hur församlingens samtliga ytor ska disponeras samt hur det långsiktiga behovet ser ut för så väl församlingens verksamheter som efterfrågan från judiska organisationer som potentiella hyresgäster.

Vi yrkar att styrelsen omgående tillsätter en utredning som skyndsamt tar fram en plan för hur församlingens ytor ska disponeras, hur lokalbehoven ser ut idag och framgent samt möjligheten att hyra ut ytor som ej används.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.