Motion om Kiddush i Sessionssalen 2019-02-22

Motion om Kiddush i Sessionssalen 2019-02-22

Kiddush och fester i Sessionssalen

Det finns ett beslut i fullmäktige att Sessionssalen skall kunna användas för medlemmarna för kiddush och fester. I beslutet står det att medlemmarna själva har rätt att ta med sig egen mat, bakverk mm så länge det är mjölkigt. Vid denna tidpunkt tänkte man inte på vegetariskt. Det fanns inget krav på att medlemmarna hushåll skulle vara kosher eller vegetariskt. Detta är ett fullmäktigt beslut och därför kan inga andra krav/regler ställas utan fullmäktiges godkännande.

Skälet till detta beslut var att alla oavsett ekonomisk situation skall kunna ha kiddush eller fest hos församlingen. Detta genom att man själv skall kunna ordna med mat mm.

Vi yrkar att Styrelsen säkerställer att denna möjlighet erbjuds alla medlemmar i församlingen och att medlemmarna upplyses om detta.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.