Reservation mot styrelsens beslut 2016-11-30 om bibliotek och lounge i Bajit

Reservation mot styrelsens beslut 2016-11-30 om bibliotek och lounge i Bajit

Judisk Enhets ledamöter har reserverat sig mot Judiska Församlingens styrelses beslut 2016-11-30 att uppdra åt generalsekreteraren att utreda möjligheterna att ta fram kostnader för att flytta biblioteket till loungen i Bajit.
Klicka här för att läsa reservationen: Reservation mot majoritetens beslut 2016-11-30.

Judisk Enhet har också ställt en skriftlig fråga till styrelsen där vi begärt en redovisning av kostnader Judiska Församlingen har haft i samband med flytten och installationen i Bajit av församlingens verksamhet.
Klicka här för att läsa frågan: Skriftlig fråga till styrelsen om Bajit 2016-12-14

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.