Motion och fråga om Stora Synagogan 2019-02-25

Motion och fråga om Stora Synagogan 2019-02-25

Motion om referensgrupp

Avseende Stora synagogan
Stora synagogan är i kris och det kommer väldigt få medlemmar till gudstjänsterna. Det behövs en kraftsamling för att vända utvecklingen.

Marc Harris har fått i uppdrag att utreda synagogans religiösa prägel. En referensgrupp skulle tillsättas för att arbeta tillsammans med Marc. Det råder oklarhet huruvida en sådan grupp är tillsatt.

Förutom Marcs arbete bör församlingen omgående tillsätta en grupp som skall verka som ”styrelse” för frågor rörande stora synagogan och som ryms inom ramen för församlingens stadgar.


Vi yrkar därför på följande;

  1. Att en referensgrupp omgående tillsätts om så inte redan skett. Om så skett bör detta kommuniceras.
  2. Att en grupp tillsätts för stora synagogan vars mandat skall vara tydligt och rymmas inom församlingens stadgar.

Fråga till Judiska Församlingen om kantor


Om Stockholm stora synagoga och det arbete som kantor Isidor Abramowicz åstadkommit
Det är en oerhörd förlust för Stora synagogan att Isidoro slutat. Många beskriver att Isidoro gjort tefillah, judisk bön, mer tillgänglig för dem och att gudstjänsterna fick en andlig och meningsfull dimension och kraft som man inte tidigare upplevt – i alla fall inte i en synagoga i Sverige. Många tyckte om den musik han tog med sig in i synagogan: på de musikaliska kabbalat shabbat kom uppemot 150 personer. Äntligen hade församlingen hittat ett sätt att locka fler till synagogan!

Det är därför väldigt tråkigt att församlingen inte kämpade för att han skulle stanna, när många började se en ljusning för synagogan och ett intresse som saknats på många år. Vi hade en kantor i världsklass och vi var så stolta över att vår lilla församling hade lyckats locka till sig en sådan kraft.

Naturligtvis hade han (som de flesta) sina yrkesmässiga brister, men det är svårt att förstå varför allt det han åstadkommit i synagogan inte tillmättes större betydelse.


Min fråga är därför om församlingen har någon alternativ plan för att attrahera församlingsmedlemmar till Stora synagogan nu när kantorn lämnat.
Isidoro väckte också ett intresse för judisk musik i vidare kretsar. Judisk liturgi, judisk musiktradition och judisk tango attraherade allt fler, som fick upp ögonen för dessa spännande och dynamiska delar av den judiska traditionen.


Min andra fråga är därför på vilket sätt församlingen tänker fylla det tomrum som kantorn lämnar efter sig när det gäller vårt deltagande i det svenska kulturlivet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.