Val 2021

Det ska vara kul att vara jude!

Rösta på Judisk Enhet!

Öppenhet & Inkludering
Det är lika viktigt att vara en tydlig röst utåt i samhället, som att möjliggöra en mångfacetterad högkvalitativ verksamhet inom vår Församling. Vi kommer se till att båda dessa perspektiv tillgodoses genom att ha ett inkluderande, tydligt och entusiastiskt ledarskap.

 

Vi kommer att tydliggöra VAD ett medlemskap i Judiska församlingen innebär och se till att värdet av att vara medlem ÖKAR.

 

Det associerade medlemskapet ska utvecklas och stärkas. Församlingen ska erbjuda ett judiskt sammanhang för våra medlemmars icke-judiska partners och deras familjer, för att skapa goda förutsättningar att föra judiska traditioner vidare oavsett familjekonstellation.

 

För att vara en inkluderande Församling krävs att vi välkomnar, engagerar och involverar alla medlemmar oavsett kön, ålder, sexuell läggning. Judiska Församlingen i Stockholm ska även vara relevant för och stärka banden med våra medlemmar bosatta utanför Stockholm.

 

Ju fler som bidrar till en bredd av olika perspektiv, desto mer relevant blir vår Församling och desto roligare blir det att vara engagerad.

Lena Posner Körösi
Lena Posner Körösi, Judisk Enhets ordförandekandidat

Glämsta är så mycket mer än ett sommarparadis för barn, ungdomar, ledare och familjer. Över ålders- och generationsgränser skapas oförglömliga och magiska minnen, där vänskaper, romanser, bus, kunskap och traditioner lever vidare resten av livet.

 

Judisk Enhet kommer att sätta Glämsta i centrum under kommande mandatperiod. Under projektet ”Glämsta-2025” kommer vi att arbeta med våra stora visioner och konkreta idéer för Glämsta.

 

Läs mer om Judisk Enhets Glämstalista

Eli Wald
Eli Wald, #1 på Judisk Enhets Glämstalista

Den Judiska Livscykeln

 

Judiska Församlingen i Stockholm är och ska fortsätta vara en unik Enhetsförsamling. Vi ska vara en levande och inkluderande Judisk Församling för alla religiösa inriktningar, med respekt för varandra och alla åldersgrupper.

 

Erfarenheten och engagemanget från våra seniora medlemmar ska tillvaratas på ett bättre sätt, genom bland annat flera arbetsgrupper och en ”Medlemshub”. Vi ska stötta och underlätta skapandet av fler spännande och relevanta programaktiviteter för och av medlemmar i alla åldrar.

 

Vikten av ett livslångt judiskt lärande ska genomsyra såväl program- och utbildningsverksamheten som den religiösa verksamheten. Vi kommer att genomföra en satsning på program, aktiviteter och utbildningar, för att kunna garantera högkvalitativa tjänster under samtliga skeden i den judiska livscykeln.

 

Det innefattar att Mohalim ska utbildas och vi kommer att satsa på Bnei Mitzvah-utbildningarna. Samtliga medlemmar som önskar ska erbjuda judiska vigslar oavsett om det är med en judisk eller icke judisk partner och givetvis även mellan samkönade par. Begravningsverksamheten ska fortsätta att förvaltas och utvecklas samt att underhållet av våra begravningsplatser prioriteras.

 

Vi kommer att se till att det finns utrymmen för samtliga religiösa inriktningar; de ortodoxa, konservativa och progressiva samt skapa förutsättningar för samtliga verksamheter att blomstra.

 

Det ska vara kul att hänga i din Shul!

Tobias Rawet, #2 på Judisk Enhets valsedel

Ett rikare Kulturliv

Vår vision är att med kultur, evenemang och aktiviteter stärka gemenskapen i Judiska Församlingen och fungera som en bro till majoritetssamhället. Ett rikt judiskt kulturliv är avgörande för målet att öka medlemsvärdet, få fler att engagera sig samt för oss att nå ut till de tiotusentals svenskar som har judiska rötter som de vill värna och utveckla.

 

Det ska finnas mötesplatser där vi medlemmar kan samlas, umgås och där det ska vara enkelt och kul att skapa och uppleva tillsammans. Vi ska öppna upp våra lokaler för evenemang och program arrangerade av och för olika medlemsgrupper.

 

En kulturgrupp kommer att skapas av engagerade och kompetenta medlemmar, som tillsammans med personalen ska producera fler lärorika, intressanta, spännande och roliga program.

 

Samarbeten med andra organisationer så som Limmud, Makkabi, Paideia, JUS och Judisk Kultur ska stärkas, för ett ännu rikare utbud av aktiviteter och program för alla medlemmar.

 

Det ska vara kul att vara jude!

 

Ronn Elfors Lipsker
Ronn Elfors Lipsker, #9 på Judisk Enhets valsedel

Projekt Medlemshub

Det är vi medlemmar som tillsammans skapar den Församling vi vill ha. Projektet Ledor Vador och den tidigare Kris & Katastrofberedskapen, är två tydliga exempel på det fantastiska engagemang och den breda kompetens som så många medlemmar besitter.

 

Vi ska tillvarata, främja och kultivera detta engagemang, den kraft, kreativitet och all den kompetens som finns, genom att skapa en kompetenspool som vi kallar ”Medlemshub”. Det finns så många olika områden där vi medlemmar tillsammans kommer kunna forma och utveckla morgondagens moderna, öppna, inkluderande, stödjande, ansvarstagande, innehållsrika, lärorika, trevliga och roliga församling!

 

Tillsammans med medarbetarna på kansliet ska vi medlemmar vara med och utveckla församlingen genom olika arbetsgrupper.

 

Avpolitisera Judiska Församlingen – Var tredje år spenderas närmare en halv miljon kronor på val som fokuserar på skillnader, skapar konflikter och exkluderande grupperingar. Vi välkomnar olika perspektiv, åsikter och åskådningar, men vi vet att den mångfalden kan tas tillvara utan nuvarande politiska system. Det kommer att leda till ökad demokrati, då det blir enklare och roligare för fler att engagera sig och vara med i arbetet att utveckla och forma framtidens församling!

 

Det ska vara enkelt och kul att engagera sig!

Daniel Lotta Jonathan
Daniel Nisell, #2 på Judisk Enhets Glämstalista, Lotta Reisch Jensen, #3 på Judisk Enhets Glämstalista, Jonathan Körösi, #5 på Judisk Enhets Valsedel