Våra engagerade

Våra engagerade

Isak Roth

Isak Roth

– Digital Specialist och Ekonom. Tidigare ordförande för Moishe House i Stockholm, föreläser om Förintelsen och tidigare ungdomsledare.

”Jag väljer att aktivt bejaka min judiskhet för jag vill visa unga judar att det judiska livet är roligt och det är vad vi gör av det. Det är inte bara något vi har ärvt – vi äger det!

Jag menar att Judisk Enhet arbetar i linje med mina personliga övertygelser. Rösta på Enhet!”

Klara Sadeh

Klara Sadeh

– Sjuksköterska, tidigare aktiv i Moishe House Stockholm.

”Ett tryggt och säkert judiskt liv är alla medlemmars självklara rättighet. Min vision är en välkomnande församling som förenar öppenhet med säkerhet.”

Mirjam Adler

Mirjam Adler

Louise Fridman

Louise Fridman

Daniel Szpigler

Daniel Szpigler

Simone Nadbornik

Simone Nadbornik

”Jag är född och uppvuxen i Helsingfors i en judisk miljö. Största delen av mitt yrkesliv har jag ägnat som socialarbetare i församlingen här i Stockholm, med ett särskilt fokus på att bistå våra äldre på olika sätt.
Judisk Enhet representerar öppenhet och inkludering där vi tillsammans skapar förutsättningarna som krävs för alla att leva ett meningsfullt judisk liv – så som man själv önskar. Att vara jude ska vara kul, en slogan som Judisk Enhet står och arbetar för, vilket även är något jag verkligen gillar!
Nu är jag senior själv och vill med mitt åtagande i församlingen synliggöra våra äldre och vara deras språkrör. Det finns så mycket mer som kan och bör göras!”
Carl Henrik-Knutsson

Carl Henrik-Knutsson

”Vi är många judar som bor utanför Storstockholm, i vårt fall Västerås, men som ändå tillhör Stockholms judiska församling. För att vi ska kunna fortsätta leva ett judiskt liv på våra hemorter, är vi i hög grad beroende av församlingens aktiva stöd. Dessutom är Stora Synagogan en viktig mötespunkt för oss, när vi är på besök i Stockholm. Jag känner att Judisk Enhet står bakom oss för att vi ska kunna fortsätta leva judiskt, även utanför Stockholm.”

Lennart Schuss

Lennart Schuss

Helene Sommerfeld

Helene Sommerfeld

Anna Bromberg Sehlberg

Anna Bromberg Sehlberg

Morgan Wald

Morgan Wald

Ina Brakl

Ina Brakl

Johanna Schiratzki

Johanna Schiratzki

”Jag är sedan snart 20 år professor i juridik och arbetar med barn-, välfärds- och familjerätt. Min egen (bonus)familj finns i skarven mellan en judisk vardag, sekulärkulturell islam och dito kristendom. Kanske är det därför som jag alltsedan jag i högstadiet sökte mig till Centret, den tidens Baijt, titt-som-tätt får frågor om vad ”det där judiska” betyder. Sällan säger jag så mycket om allt det roliga i ”det där judiska”; skratten, dansen, de fördjupade mötena, den ibland ordlösa och ibland ordrika gemenskap. Istället har mina svar handlat om släktens exodus, exil och entré, och min egna tro. Men under senare år har samtalen allt oftare kommit att röra betydelsen av det judiska för oss medlemmar och för vårt svenska samhälle. Vår församling har en allt viktigare roll att spela, inte bara för oss medlemmar utan också som samhällsaktör och brobyggare med lång erfarenhet av religion och rit, minoritetsidentitet, mångkultur och integration – där vill jag var med och dra ett strå till stacken.”

Michael Einhorn

Michael Einhorn

– Producent och Programledare. Mångårig ungdomsledare och aktiv i församlingen.


”Mer öppenheten i församlingen, där vi inte utesluter folk. Låt oss välkomna folks intresse och låt oss respektera varandra. Mer kärlek till folket!”

Eva Rubin

Eva Rubin
Leg. Psykolog och Lärare. Tidigare ledamot av såväl församlingens styrelse som fullmäktige. Initiativtagare till 4-årstider, Shana Haba´ah, Aaron Isaacs Skola, Gymnaiserellen, Temacykel på Glämsta, Handledning av ledare och mycket mycket mer.

 

”Jag har engagerat mig i Församlingsarbetet i ca 30 år och bland mycket varit med och startat; ungdomsutbildningen 4 Årstider, Shanah haba’ah (Israelresan), Bnei Mitzvah grupp-programmet och handledningen av Glämstapersonal. Utöver det har jag även medverkat till uppbyggnaden av det judiska högstadiet, Judaistikkurs på gymnasiet samt varit Glämstaföreståndare och suttit i Hillelskolans styrelse.
Jag brinner för att modernisera och förkovra Judisk utbildning för dagens barn och ungdomar. Ombesörja att den är attraktiv och nåbar för ALLA oavsett bostadsort, ålder eller religiös inriktning.
Jag vill jobba för ett ÖPPET BAJIT, en samlingsplats för familjer, ungdomar och äldre med en mångfald av aktiviteter.
Församlingen bör utöka Glämstas program för att möjliggöra för fler människor att vistas där samt investera ordentligt i Glämstas underhåll.
JUDISK ENHET står för att du själv väljer hur du vill leva ditt judiska liv.
JUDISK ENHET står för en öppen församling!
JUDISK ENHET vill återupprätta och skapa nya arbetsgrupper för att underlätta för medarbetarna samt öka medlemsengagemanget och demokratin.
JUDISK ENHET är de som har ett genomtänkt program som omfattar alla församlingsmedlemmar från ”Vaggan till Graven”!”
Stefan Einhorn

Stefan Einhorn
– Läkare, Professor och Författare. Mångårig ledamot i församlingens styrelse och fullmäktige.

 

”Judisk Enhet siktar alltid högt och strävar efter att skapa enhet och samhörighet ur mångfald.”