Våra engagerade

Våra engagerade

Lena Posner-Körösi

Ledamot i Fullmäktige

– Leg. Psykolog. Av regeringen utsedd Demokratiambassadör och ordförande i Paideia Folkhögskola och Amanah. Tidigare ordförande i Judiska Församlingen och Judiska Centralrådet i 16 år.

”Jag är engagerad i Judisk Enhet eftersom vi ser till de behov som finns i en Församling – för ALLA. Under Judisk Enhets ordförandeskap initierades och genomfördes bland mycket en omfattande utbyggnad och utsmyckning av Södra Begravningsplatsen samt restaurering av de två begravningsplatserna på Kungsholmen. Våra döda förtjänar respekt, liksom deras efterlevande. Därför är skötseln av och omtanken om våra begravningsplatser en angelägen fråga. Och det är endast Judisk Enhet som engagerat sig och lyft denna fråga under åren.”

”Anledningen till att jag är engagerad i Judisk Enhet är för att vi inte gör skillnad på jude och jude. Det är upp till varje individ att definiera sig.”

Peter Neumann

Ledamot i Fullmäktige

– Affärsutvecklingschef. Mångårig ledamot i Judiska Församlingens styrelse och fullmäktige.

”Utan Judisk Enhet hade vi inte sett någon judisk utveckling i församlingen. Det är endast Judisk Enhet som har visioner för vår judiska enhetsförsamling”

Richard Steinhoff

Ledamot i Fullmäktige

– Leg. Psykolog och Läkarstudent. Växt upp på Hillelgården och Hillelskolan, Vasa Real och Glämsta och har ett brinnande engagemang för judiskt liv i Stockholm.


”Jag väljer att engagera mig i Judisk Enhet då det är partiet framför andra som står för förvaltande och nytänkande”

Sophie Nachemson-Ekwall

Ersättare i Fullmäktige

– Ekonomie Doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Judiska Församlingen.

För mig värnar Judisk Enhet alla oss svenska judar som söker kulturell och social gemenskap. Jag vill kunna ta med mina svenska vänner och även judiska vänner, som kanske inte är församlingsmedlemmar, till både Baijit och Stora synagogan. Jag vill att Bajit ska vara öppet på helgerna, inklusive kvällstid. Församlingen behöver mer av öppenhet, inte mindre.”

Gabriel Urwitz

Ersättare i Fullmäktige

Liza Narrowe

Ersättare i Fullmäktige
– Arbetar med biståndsfrågor och Ekonom. Engagerad för judiskt liv i Stockholm sedan barnsben och nu aktiv i bland annat Stora Synagogan.

”Jag har två frågor som är särskilt viktiga för mig. För det första måste vi göra stora synagogan mer spännande och dynamisk. Den andra frågan är hur vi kan öppna upp våra program för fler; för personer som inte känner någon i församlingen, nya judar och för personer med särskilda behov.

Bezelem Elohim – enligt judisk tradition är alla människor skapade till guds avbild. Det är en fantastisk demokratisk princip. Alla får plats, alla ska behövas. Det är en sådan församling jag vill ha.”

Simon Körösi

Ersättare i Fullmäktige

Elisabeth Kopelman

Ersättare i Fullmäktige

”Jag är medlem i Judisk Enhet för att jag vill ha en professionellt driven enhetsförsamling i Stockholm där alla judar oavsett bakgrund, livssituation och religiös inriktning kan känna sig hemma. Utbildning av våra unga är en hjärtefråga, vare sig det gäller Hillel, Aron Isak, Glämsta eller andra barn- och ungdomsaktiviteter. Det är också mycket viktigt för mig att församlingen är öppen för HBTQ-judar och judar med särskilda behov.”

Peter Krusin

Ersättare i Fullmäktige

Carl Henrik Knutsson

Ersättare i Fullmäktige

Michael Einhorn

Ersättare i Fullmäktige
– Producent och Programledare. Mångårig ungdomsledare och aktiv i församlingen.


”Mer öppenheten i församlingen, där vi inte utesluter folk. Låt oss välkomna folks intresse och låt oss respektera varandra. Mer kärlek till folket!”

Isak Roth
– Digitial Specialist och Ekonom. Ordförande för Moishe House i Stockholm, föreläser om Förintelsen och tidigare ungdomsledare.

”Jag väljer att aktivt bejaka min judiskhet för jag vill visa unga judar att det judiska livet är roligt och det är vad vi gör av det. Det är inte bara något vi har ärvt – vi äger det!

Jag menar att Judisk Enhet arbetar i linje med mina personliga övertygelser. Rösta på Enhet!”

Klara Sadeh
– Sjuksköterskestuderande. Aktiv i Moishe House Stockholm och tidigare engagerad i Malmös judiska församling.

” Ett tryggt och säkert judiskt liv är alla medlemmars självklara rättighet. Min vision är en välkomnande församling som förenar öppenhet med säkerhet.”

Nadja Josephson
 Studerar Litteraturvetenskap och föreläser i gymnasieskolor om att vara judinna med Fryshuset. Tidigare arbetat på Hillelskolan, med många ungdoms- och kulturföreningar och sjungit med jiddishsånggruppen Kum Zing Mit Undz.

”Jag röstar på Judisk Enhet därför att jag brinner för en församling med växande ungdomsverksamhet, som gör det lättare för unga att mötas och ha evenemang i Bajit och som inkluderar alla slags judar, inte bara en utvald ‘klick’.”

Eva Rubin
 Leg. Psykolog och Lärare. Tidigare ledamot av såväl församlingens styrelse som fullmäktige. Initiativtagare till 4-årstider, Shana Haba´ah, Aaron Isaacs Skola, Gymaniserellen, Temacykel på Glämsta, Handledning av ledare och mycket mycket mer.

”Jag är “Enhetare” därför att genom alla år har det varit Judisk Enhet som skapat den ungdomsverksamhet som ger alla judiska ungdomar möjlighet till gemenskap, judisk kunskap och en positiv judisk identitet. Judisk Enhet står för visioner, se exempelvis på idén om Paideia, där Enhet trots kraftigt politiskt motstånd och lögner kämpade.  Se vad det idag har gett!”

Stefan Einhorn
– Läkare, Professor och Författare. Mångårig ledamot i församlingens styrelse och fullmäktige.

 

”Judisk Enhet siktar alltid högt och strävar efter att skapa enhet och samhörighet ur mångfald.”