Motion om årlig avtackning av JSS-volontärer 2019-07-19

Motion om årlig avtackning av JSS-volontärer 2019-07-19

Judiska Församlingen i Stockholm har många engagerade medlemmar som bidrar till att skapa den levande och attraktiva medlemsförsamling som den är och som vi vill att den ska vara. Många medlemmar lägger ner mycket tid och energi på frivillig basis för våra äldre, de bortgångna, våra ungdomar, våra religiösa aktiviteter för att nämna några. Dessa frivilliga krafter bör uppmärksammas mer än vad som görs idag.

Det finns dock en särskild grupp volontärer som församlingen bör uppmärksamma speciellt, vilka är de JSS-volontärer som gjort betydande insatser för församlingen. JSS-volontärer lägger ner otaliga timmar, under alla årets veckor för att möjliggöra för församlingen att tryggt kunna bedriva verksamheter. Ett officiellt erkännande från församlingen skulle utöver erkännandet till individen även bidra till att motivera nuvarande aktiva än mer, skapa ett alumni-nätverk som av många skäl skulle vara mycket positivt för församlingen samt användas för att inspirera morgondagens aktiva.

Undertecknarna yrkar på att styrelsen beslutar att en årlig avtackning av JSS-volontärer som gjort betydande insatser för församlingen skall ske. Det föreslås att den aktuella säkerhetschefen tillsammans med en mindre grupp tidigare JSS-volontärer, det första året väljer ut recipienter retroaktivt för att därefter årligen välja nya mottagare som gjort betydande insatser. Denna grupp föreslås även få komma med förslag till styrelsen på hur en värdig avtackning skulle kunna se ut.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.