Motion om Bar och Bat Mitzvah-undervisning 2019-02-22

Motion om Bar och Bat Mitzvah-undervisning 2019-02-22

Jag har genom olika föräldrar blivit informerad om att församlingen i dagsläget har svårt eller inte alls kan erbjuda barn individuell undervisning i bar- och/eller bat mitzvah.
Någon elev hade blivit upplyst att hen kunde ha utbildningen via Skype med en lärare i England.
Eftersom Församlingen inte kan tillhandahålla adekvat och kvalitativ undervisning så har konsekvensen blivit att barnens föräldrar anlitar personer utanför församlingen för deras barns undervisning. Detta får de bekosta själv.
Denna utbildning är av stor viktigt religiöst men också för ett förstärkande av tillhörandet till den judiska församlingen/gemenskapen.
Flera församlingsmedlemmar har kraftigt uttryckt att om bar – och/el bat mitzvah undervisning inte kan erbjudas så överväger de medlemskapet i församlingen.
Hur kommer det sig att denna situation har uppkommit? Har föräldrar blivit informerade om alternativ?

Jag vill Omgående:

  • Att församlingen tar fram en plan hur undervisningen skall organiseras.
  • Att församlingen fram till att en lösning igångsatts erbjuder full ersättning för betalda lektioner utanför församlingen regi.
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.