Motion om Bajit 2019-02-25

Motion om Bajit 2019-02-25

Om Bajithuset
Bajithuset byggdes för att vara ett allaktivitetshus – och mötesplats för judisk kultur, utbildning och skola/dagis för judiska barn (via Hillelskolan). Det har varit välkommet, församlingen behöver en bredd av erbjudanden, som även fångar upp medlemmarnas efterfrågan på kulturell verksamhet, skild från det rent religiösa. Därtill finns ett stort antal stockholmare med judisk anknytning som gärna tar del av judisk kultur. För att fungera som lättillgänglig och spontan mötesplats behöver Bajit därför vara öppet. Helger är en sådan tidpunkt. Ett fungerande café är en annan förutsättning för att välkomna besökare.


Idag erbjuder Bajit öppettider måndag-torsdag 07:00-22:00. Fredagar stänger det vid mörkrets inbrott, dock senast 17:30. Lördagar, röda dagar och vid judiska helgdagar är det stängt. Söndagar är det öppet 9.00-14.00. Caféts öppettider är oklara.


Bajits stängdhet i kombination med brist på spontan mötesplats gör att en stor del av Stockholms judar, unga såväl som vuxna, och personer med judisk anknytning därför saknar den möjlighet till träffpunkt som torde behövas för att utveckla församlingens gemenskap, nå ut till nya grupper och i bästa fall även få fler medlemmar.


Bajits öppettider och cafét var även en central fråga i valrörelsen 2018, där samtliga partier uttalade ett mål om att öppna upp Bajit för aktiviteter under helgerna. Sedan dess har inget hänt.

Vi äskar därför att församlingens styrelse:

  1. Tar fram en plan för att tillse att Bajit skyndsamt öppnas för aktiviteter fredag kväll, lördag och söndag.
  2. Utvecklar Caféet till att fungera som den mötesplats som från början avsågs.
  3. Om ovan inte uppfylls tydligt redovisar för medlemmarna vilka överväganden som gjorts.
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.