Motion om avskaffande av medlemskort

Motion om avskaffande av medlemskort

I början av maj 2019 skickades återigen ett medlemskort ut till samtliga medlemmar. Dessa medlemskort avser 2019 & 2020, en indikation på att man är medlem båda åren. Utöver en indikation om medlemskap, är medlemskortets syfte och användningsområde okänt.

Det är en stor kostnad att ta fram dessa kort, såväl monetärt som i väldigt många arbetstimmar. Av miljö och hållbarhetsskäl är det oförsvarbart att trycka upp tusentals plastkort, som kan lösas digitalt. Medlemskorten förenklar inte arbetet för säkerhetspersonalen då de enkelt kan byta händer, ej är dagsaktuella, ersätts av andra lösningar och ej är en giltig identifikations handling.

Undertecknad yrkar att medlemskorten avskaffas och slutar distribueras.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.