Motion Tag

Om BajithusetBajithuset byggdes för att vara ett allaktivitetshus - och mötesplats för judisk kultur, utbildning och skola/dagis för judiska barn (via Hillelskolan). Det har varit välkommet, församlingen behöver en bredd av erbjudanden, som även fångar upp medlemmarnas efterfrågan på kulturell verksamhet, skild från det...

Motion om referensgrupp Avseende Stora synagoganStora synagogan är i kris och det kommer väldigt få medlemmar till gudstjänsterna. Det behövs en kraftsamling för att vända utvecklingen. Marc Harris har fått i uppdrag att utreda synagogans religiösa prägel. En referensgrupp skulle tillsättas för att arbeta tillsammans med Marc....