Motion Tag

Motion om referensgrupp Avseende Stora synagoganStora synagogan är i kris och det kommer väldigt få medlemmar till gudstjänsterna. Det behövs en kraftsamling för att vända utvecklingen. Marc Harris har fått i uppdrag att utreda synagogans religiösa prägel. En referensgrupp skulle tillsättas för att arbeta tillsammans med Marc....