Author: Judisk Enhet

Judisk Enhet välkomnar att Statsminister Stefan Löfvén i regeringsförklaringen höjer arbetet mot antisemitism. Det är glädjande att Sverige kommer stå värd för en internationell konferens om hågkomsten av Förintelsen, att det ska skapas ett nytt museum och att svenska ungdomar bereds möjligheter att besöka minnesplatser...

Med förvåning läser vi ordförande Aron Verständigs Facebookinlägg om att han är stolt över att ha hållit ihop församlingen under den senaste mandatperioden, och att medlemmarna därför bör lägga en röst på hans parti. Vi som sitter i styrelsen från Mångfald och Enhet är av en...

Utan Judisk Enhet stannar det judiska Stockholm. Vi står för en öppen och inkluderande församling. Vi är ÖppEnhet. Judisk Enhet står för ett judiskt liv i Sverige som präglas av engagemang, kreativitet, trygghet och social samvaro. Öppenheten är i centrum, för varandras olika judiska uttrycksformer, för...