Judisk Enhet välkomnar att Statsminister Stefan Löfvén i regeringsförklaringen höjer arbetet mot antisemitism

Judisk Enhet välkomnar att Statsminister Stefan Löfvén i regeringsförklaringen höjer arbetet mot antisemitism

Judisk Enhet välkomnar att Statsminister Stefan Löfvén i regeringsförklaringen höjer arbetet mot antisemitism. Det är glädjande att Sverige kommer stå värd för en internationell konferens om hågkomsten av Förintelsen, att det ska skapas ett nytt museum och att svenska ungdomar bereds möjligheter att besöka minnesplatser för Förintelsen i Europa.

Nu hoppas vi på att detta också blir verkstad och inte bara pengar och ambitioner som slussas vidare till kommunerna och sedan försvinner pga brist på tid och kompetens.

Judisk Enhet kommer att verka för att församlingen är aktiv både i regeringens arbete och bistår kommunerna så att det blir långsiktiga aktiviteter. Regeringens ambition får inte bara sluta i fina ord och kortsiktig kampanj.

Läs mer: Regeringsförklaringen den 21 januari 2019

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.