Nyhet

Vår ordförandekandidat Hanna Halpern Hanna, varför kandiderar du till ordförande för Församlingen? Judiska Församlingen måste spela en roll för oss judar i Stockholmsregionen, Uppsala, Västerås och andra mindre orter i närheten. Idén med en enhetsförsamling som samlar olika judiska inriktningar är viktigare nu än på länge. Det...

Judisk Enhets representant i Fullmäktige Lena Posner-Körösi gjorde en protokollsanteckning till fullmäktigemötet och dechargedebatten som var 2018-05-24. Där tar hon upp följande: Redovisningen av mikveprojektetet Den dåliga förhandsinformationen om ny ekonomiansvarig styrelseledamot Kvaliteten på den framlagda årsredovisningen   Läs hela protokollsanteckningen här....