Judisk Enhets valplattform 2018

Judisk Enhets valplattform 2018

Utan Judisk Enhet stannar det judiska Stockholm. Vi står för en öppen och inkluderande församling. Vi är ÖppEnhet.

Judisk Enhet står för ett judiskt liv i Sverige som präglas av engagemang, kreativitet, trygghet och social samvaro. Öppenheten är i centrum, för varandras olika judiska uttrycksformer, för personer som vill ta steg in till det judiska och i dialogen med övriga svenska samhället.

 

Vår ideologi är grundad i Tikkun Olam, den medeltida kabbala som utgår från att vi judar är en del av samhället, engagerar oss för de utsatta och som vill förbättra världen. Vi är i ständig rörelse. Vi är ÖppEnhet. Vår ordförandekandidat Hanna Halpern kommer med en genomarbetad vision som vi tror tar två mandatperioder att genomdriva, dvs för 2024. Därför ber vi om ditt stöd i församlingsvalet 2018.

 

Läs mer i vår valplattform under rubriken Detta vill vi 2018.

Du som är medlem i Judiska Församlingen kan anmäla dig till vår Sympatisörlista

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.