Extra fullmäktige om antisemitism på Judisk Enhets initiativ

Extra fullmäktige om antisemitism på Judisk Enhets initiativ

Vi i Judisk Enhet har aldrig och kommer aldrig ducka för debatten och försvaret av ett demokratiskt Sverige där vi judar och andra minoriteter kan känna sig trygga.

Därför måste vi med kraft och högljutt agera mot NMR, få det offentliga och officiella Sverige att inse faran med NMR och påvisa att den naivitet som bidrar till NMR:s framfart kommer att kunna få förödande konsekvenser för oss alla.

Henrik Salamon, Judisk Enhet, är initiativtagare till det extra fullmäktigemötet den 30 augusti i församlingen, där NMR och andra gruppers framfart och hot mot den judiska gruppen kommer att diskuteras. Målsättningen med mötet är att få information, men även att ta beslut om hur Judiska Församlingen skall agera.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.