Mer som skiljer än som förenar oss

Mer som skiljer än som förenar oss

Med förvåning läser vi ordförande Aron Verständigs Facebookinlägg om att han är stolt över att ha hållit ihop församlingen under den senaste mandatperioden, och att medlemmarna därför bör lägga en röst på hans parti. Vi som sitter i styrelsen från Mångfald och Enhet är av en annan uppfattning. Aron är en flitig och uppskattad representant för det judiska i den allmänna debatten. Men det interna arbetet för församlingens medlemmar har under hans ledarskap försummats, ej förvaltats eller utvecklats. Vi kan bli bättre på att tillvarata dom många judiska mångfacetterade förebilderna som finns i den publika debatten.

Styrelsen har under tre år varit djupt splittrad, vilket framgår av protokollen från styrelsemötena. Det rör placeringen av Jeschurun, hanteringen av Bajits lokaler, Paideias flytt, barn- och ungdomsutbildning, den hastiga flytten av personalen i församlingen, finansiering av Mikvahn och stödet till Vänskapsförbundet Sverige-Israel, för att nämna några av alla frågor. På flera områden har vi i oppositionen lyckats få igenom ändringar, exempelvis förslaget att erbjuda Jeschurun permanent plats på Wahrendorffsgatan och högre bidrag till Progressiv Judendom. Stora Synagogans problematik med den låga frekvens av besökare lyftes långt långt tidigare än majoriteten i styrelsen ville tillstå.

Medlemmar, sanningen är den att vi som suttit i styrelsen från Mångfald och Enhet suttit kvar för att vi trott att det varit till gagn för alla i vår enhetsförsamling. Vi har valt att envist fortsätta att ifrågasätta märkliga beslut, dåligt förberedda underlag och förhalning av viktiga frågor. Sant är dock att styrelsearbetet mot slutet av valperioden börjat fungera bättre, men det beror nog mer på att Samling slutat driva frågor som splittrar.

Vi som varit i opposition står redo att ta över med mål att leverera högsta möjliga medlemsnytta. Och vi är väl förberedda. Vi vill att församlingen växer, öppnas upp och utvecklas. Så som vi alltid gjort.

Lotta Reisch Jensen, Daniel Nisell och Sophie Nachemson-Ekwall, Judisk Enhet

Eva Stein och Daniel Janse, Judisk Mångfald

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.