Intervju med Hanna

Hanna Halpern

Intervju med Hanna

Vår ordförandekandidat Hanna Halpern

Hanna, varför kandiderar du till ordförande för Församlingen?

Judiska Församlingen måste spela en roll för oss judar i Stockholmsregionen, Uppsala, Västerås och andra mindre orter i närheten. Idén med en enhetsförsamling som samlar olika judiska inriktningar är viktigare nu än på länge. Det ställer krav på ett brett erbjudande av verksamheter så att alla, oavsett hur vi väljer att uttrycka vår judiska identitet, kan finna något som intresserar och engagerar. En enhetsförsamling är också en förutsättning för att vår lilla grupp svenska judar ska kunna tala med en stark och tydlig röst i det offentliga samtalet.

Varför väljer du Judisk Enhet för ditt engagemang?

Judisk Enhet har som parti genom åren visat en tydlig vilja att arbeta för att vi har en öppen, inkluderande och nytänkande församling. Under Enhets ledning infördes möjligheten för medlemmar att gifta sig judiskt med icke-judisk partner. Enhet drev visionen om Bajit och har stått bakom Paideia Folkhögskola. Sådant vill jag bygga vidare på. Det har aldrig varit viktigare än nu. Vi berörs alla av den växande utvecklingen med t ex hatbrott, extremt våld, antisemitism och frågor kring kulturella minoriteters rättigheter. Det är viktiga frågor för det svenska samhället, som har ett ansvar att skydda oss. Då är det en styrka att vi kan agera gemensamt genom demokratiskt drivna organisationer, som JF och även det Judiska Centralrådet.

Hur kommer medlemmarna märka en förändring med dig som ledare?

Jag kommer sätta medlemmarnas perspektiv i centrum. JF är en medlemsorganisation som bygger på frivillighet, ideellt engagemang och med massor av olika viljor. Det ställer extra krav på att styrelsen är både lyhörd för medlemmarnas önskemål och visar respekt för att det är medlemmarnas pengar vi hanterar. Ledarskap måste handla om pragmatism. Det är viktigt att lära av andras erfarenhet och kunskap, kunna förklara och förankra idéer, men också att kunna fatta beslut. Det är så jag utvecklat Restaurangakademien till vad det är idag och det är så jag drivit arbetet med Judaica. Jag är stolt över att ha kunnat vara med om att forma Bajit med Hillelskolan i fina lokaler och med plats för både församlingen, ett bibliotek och massor med aktiviteter.

Finns det redan nu några verksamheter som du anser vara prioriterade?

Det finns så mycket att göra; framförallt måste församlingen ha en tydlig ambition att aktivera nuvarande medlemmar som av olika skäl inte känner sig inkluderade men också bjuda in de som ännu inte hittat hit. Det gör vi genom att öppna upp Bajit för aktiviteter på helgerna; utveckla biblioteket, ha en person som ansvarar för medlemsfrågor och medlemsservice, se till att all form av bildning växer, genom vuxenprogrammen i Paideia, Aaron Isaacs skola, Glämsta och nya aktiviteter med medlemmarna som initiativtagare. Jag vill se mer samarbete med hela det judiska Stockholm, som t ex Judisk Kultur och Limmud liksom att frågan om Jeshuruns synagoga får en permanent lösning – gärna på Wahrendorffsgatan – bara för att nämna några.

Vem är Hanna Halpern?

Hanna kom från Polen till Sverige 1969. Hon är sambo, har tre döttrar och en hund. Hanna är civilekonom, VD på Restaurangakademien och har bl a tagit Årets Kock till vad det är idag. Åren 2014–18 var Hanna ordförande i Stiftelsen Judaica, som stödjer judisk utbildning av barn och ungdomar och som byggt Bajithuset. Glämsta har varit en stor del av familjens somrar, äldsta dottern har arbetat på Hillelskolan och yngsta har gått i Hillel.

 

Varför Judisk Enhet?

Vi samlar en bredd av medlemmar som identifierar sig judiskt på olika sätt. Vi har erfarenhet av församlingsarbete, både internt och utåtriktat.  Enhet har just nu 7 av 21 platser i fullmäktige. Mer information om partiets frågor, partikandidater och hur du kan engagera dig i finns på www.judiskenhet.se

Några av de aktiva i Judisk Enhet

Några av de aktiva i Judisk Enhet

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.