Nyhet

Judisk Enhets ledamöter har reserverat sig mot Judiska Församlingens styrelses beslut 2016-11-30 att uppdra åt generalsekreteraren att utreda möjligheterna att ta fram kostnader för att flytta biblioteket till loungen i Bajit. Klicka här för att läsa reservationen: Reservation mot majoritetens beslut 2016-11-30. Judisk Enhet har också ställt...