Uttalande om gudstjänstformer vid Västra Muren i Jerusalem

Uttalande om gudstjänstformer vid Västra Muren i Jerusalem

Den 19 juli skickade Judisk Enhet ett brev till Judiska Församlingens styrelse angående beslutet att inte tillåta andra typer av judiska gudstjänster än ortodoxa vid Västra Muren i Jerusalem. I brevet, som är undertecknat av Judisk Enhets ledamöter i fullmäktige, begär vi att Judiska Församlingen i Stockholm via Judiska Centralrådet gör ett uttalande om detta.

Uttalande om gudstjänstformer vid Västra Muren i Jerusalem

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.