Judisk Enhet vill fira två av våra mest engagerade medlemmar på deras födelsedagar

Judisk Enhet vill fira två av våra mest engagerade medlemmar på deras födelsedagar

EVA RUBIN – 80 ÅR
Eva har i ca 40 år varit engagerad för församlingen i frågor som rör judisk utbildning. Tack vare Evas pedagogiska kompetens i kombination med judiskt engagemang har Eva tagit fram läroplaner för informell utbildning, varit handledare för lärare och ledare på Glämsta, initierade Shana Haba – ett flerårigt utbildningsprogram från 7:e-klassare som avslutar Israelresan i 9:an.

GABRIEL URWITZ – 70 ÅR
Gabriel – var under många många år ekonomiansvarig i församlingen styrelse. I den rollen ingick förmögenhetsförvaltning, kontakt med myndigheter och politiker, något som också lett till den stabila grund församlingen nu vilar på.

Genom sin kompetens och sitt djupa engagemang har Gabriel även bidragit till tillkomsten av Paideia, Bajit och till föreningen Judisk Kultur.

Judisk Enhet säger Mazal Tov och biz 120!

För att fira dem så bjuder Judisk Enhet på kiddush i Sessionssalen efter gudstjänsten den 18 januari. Välkomna!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.