Stort engagemang när medlemmar möttes i Bajit för att samtala om framtiden för Stora Synagogan

Stort engagemang när medlemmar möttes i Bajit för att samtala om framtiden för Stora Synagogan

Stort engagemang när medlemmar möttes i Bajit för att samtala om framtiden för Stora Synagogan, på initiativ av Judisk Enhets representanter i styrelsen. Ett 70-tal medlemmar slöt upp i Bajit!

Bakgrunden är Stora Synagogans vikande besöksantal de senaste åren på framförallt Shabbatgudstjänsterna, men även att en mycket populär kantor valde att avsluta sin anställning i höstas. Marc Harris, som fått styrelsens uppdrag att göra en utredning, redogjorde för hur arbetet gått till hittills samt presenterade eventuella förslag. Marc välkomnar nu medlemmar att lämna förslag på förbättringar men även att delta i fokusgrupper. Maila [email protected], för era synpunkter och eventuellt intresse att delta.

Marc Harris tror att Stora Synagogans framtida erbjudande ska innefatta en större bredd av gudstjänster och eventuellt även gudstjänster som inte är ledda av en kantor. Marc har besökt en av Londons mest populära synagogor inom ramen för uppdraget och fått med sig mycket inspiration. Det slutgiltiga förslaget kommer lämnas om tre månader.

Hanna Halpern, vice ordförande i Judiska Församlingen tillika ordförande i Judisk Enhet, lyfte vikten av att Stora Synagogan tillhör samtliga medlemmar och att det således är viktigt att alla känner sig välkomna. Målet måste vara att få fler att vilja gå till Stora Synagogan. Aron Verständig, ordförande i församlingen, pekade på att ett slutligt beslut om synagogans framtida inriktning ska presenteras för fullmäktige innan beslut.

Utöver Stora Synagogan diskuterades sedan även utmaningarna som finns mellan församlingen och Chevra Kadisha vad avser begravningsverksamheten samt om Jeschuruns framtid. Vad avser Jeschurun har de nu två alternativ att ta ställning till, i församlingshuset på våning 2 eller en extern lokal.

Judisk Enhet är glada över det stora intresset och kan konstatera att det finns ett stort behov från medlemmarna att få mer information. Vi välkomnar fler medlemsmöten och en än mer transparent information om vad som händer i viktiga frågor!

Tack till Willy Silberstein som modererade medlemsmötet!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.