Våra representanter

Lena Posner-Körösi

 

Lena Posner-Körösi

Lena är ordförande i Judiska Församlingens styrelse.

– Leg. Psykolog. Av regeringen utsedd Demokratiambassadör och ordförande i Paideia Folkhögskola och Amanah. Tidigare ordförande i Judiska Församlingen och Judiska Centralrådet i 16 år.

 

”I en medlemsorganisation som Judiska Församlingen handlar ledarskap om att vara lyhörd för medlemmars behov och önskemål. För mig är Judisk Enhet det självklara valet. Vi står för en öppen och inkluderande församling, väl medvetna om att det fortfarande finns medlemmar som inte känner sig välkomna. Genom engagemang och glöd kommer jag precis som tidigare att involvera så många som möjligt i olika delar av verksamheten. Det handlar om att ta tillvara på idéer och kompetens, det är roligare när vi gör saker tillsammans. Jag vet av lång erfarenhet att visioner kan bli verklighet. Det har vi i Judisk Enhet bevisat gång på gång.”

Gabriel Urwitz

 

Gabriel Urwitz

 

Gabriel är ekonomiansvarig i Judiska Församlingens styrelse.

 

”Judisk Enhet bejakar den judiska öppenheten och mångfalden samt står för att det finns många sätt att vara jude på. Judisk Enhet är den grupp som allra mest stått för utvecklingen av judiskt liv i Stockholm som Paideia och Paideia Folkhögskolan, Bajit, Judisk Kultur m m. För mig som en person med en stark judisk identitet men i många avseenden sekulär i mina värderingar, är Judisk Enhet det enda tänkbara alternativet.”

Jonathan Körösi

 

Jonathan Körösi

 

Jonathan är ledamot i Judiska Församlingens styrelse.

 

– Företagsledare inom E-handel och ekonom. Tidigare ansvarig för församlingens Kris- och Katastrofberedskap, mångårig ledare inom ungdomsföreningar samt IK Makkabi.

 

”I hela mitt liv har jag varit engagerad i det judiska Stockholm. De senaste åren har det inkluderat bland annat som styrelse- och fullmäktigeledamot i Judiska Församlingen men även som exempelvis Junioröverledare för den Svenska Makkabiadtruppen.
Ju äldre jag blivit desto mindre trevligt, välkomnande, levande och inkluderande upplever jag att det är kring församlingen. Det måste ändras för att förändra det faktum att jag med marginal är den yngsta engagerade idag.
Församlingsvalet är högst ideologiskt, där Judisk Enhet och jag går till val på att skapa en mer öppen, säker, välkomnande, ansvarstagande, modern, nyfiken och tolerant judisk församling. Vill du också ha det, rösta på Judisk Enhet!
Jag kommer jobba extra hårt för att göra det roligt och enkelt att engagera sig och hänga i det judiska Stockholm. Det finns så stor potential med väldigt många fantastiska medlemmar och systerorganisationer som vill bidra och samarbeta.
Det behöver även bli tydligt vad ett medlemskap faktiskt innebär samt se till att öka medlemsvärdet genom att bli mer relevanta för alla åldersgrupper.
Judisk Enhet har så många spännande visioner och idéer som vi ska genomföra tillsammans. Judisk Enhet har väldigt många kompetenta och bevisat handlingskraftiga kandidater. Därför är jag engagerad i Judisk Enhet och hoppas du röstar på mig och oss!”
Ingrid Lomfors

 

Ingrid Lomfors

 

Ingrid är ledamot i Judiska Församlingens styrelse.

 

”För mig är Judisk Enhet ett parti som representerar flertalet. Jag vill vara med och utveckla judiska församlingens organisation och verksamhet, att göra den relevant för medlemmar i olika skeden av livet. Det ska finnas något för alla i den judiska gemenskapen. Jag tror på öppenhet och inkludering. Den judiska rösten är viktig inte bara i judiska frågor, utan ska också höras i dialog med det omgivande samhället.”