Nyhet

Stort engagemang när medlemmar möttes i Bajit för att samtala om framtiden för Stora Synagogan, på initiativ av Judisk Enhets representanter i styrelsen. Ett 70-tal medlemmar slöt upp i Bajit! Bakgrunden är Stora Synagogans vikande besöksantal de senaste åren på framförallt Shabbatgudstjänsterna, men även att en...

Motion avseende Glämstas underhåll Byggnaderna på Glämsta är många - ålder och skick varierar - så och val av  lämplig reparationsnivå är kopplat till hur byggnader nyttjas. Och tilldelad budgeten har oftast enbart räckt till att åtgärda det mest akuta. Tidigare har planeringen av underhållet hanterats av en byggnadskommitté sammansatt av byggkunniga...

Om BajithusetBajithuset byggdes för att vara ett allaktivitetshus - och mötesplats för judisk kultur, utbildning och skola/dagis för judiska barn (via Hillelskolan). Det har varit välkommet, församlingen behöver en bredd av erbjudanden, som även fångar upp medlemmarnas efterfrågan på kulturell verksamhet, skild från det...

Motion om referensgrupp Avseende Stora synagoganStora synagogan är i kris och det kommer väldigt få medlemmar till gudstjänsterna. Det behövs en kraftsamling för att vända utvecklingen. Marc Harris har fått i uppdrag att utreda synagogans religiösa prägel. En referensgrupp skulle tillsättas för att arbeta tillsammans med Marc....